עמותות וארגונים

רשימת עמותות מומלצות המסייעות לאנשים מבוגרים ובעלי מוגבלויות:

ידידי בית לוינשטיין

אקים ישראל

ער"ן עזרה ראשונה נפשית

מאיר פנים – כח לתת

בית לוחמי הגטאות

באר-שובע

כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים

משולחן לשולחן לקט ישראל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עזר נאמן

עזר מציון

כל זכות